งานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบ 103 ปี

News

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 คุณกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท กสิสุรีย์ จำกัด เป็นตัวแทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบ 103 ปี ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์