คุณกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทกสิสุรีย์ มอบทุนการศึกษา

News

คุณกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทกสิสุรีย์ มอบทุนการศึกษา และแจกไอศครีมให้กับเด็กนักเรียน ในกิจกรรม

วันไหว้ครู ณ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566