งานรำลึก 80 ปี ท่านเหียกวงเอี่ยม

News

     ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นี้ เป็นวันรำลึก 80 ปี ของท่านเหียกวงเอี่ยมต้นตระกูล เอี่ยมสุรีย์ และเป็นผู้ริเริ่มกิจการธุรกิจของกลุ่มบริษัทกสิสุรีย์

i40weD.jpg images by free.in.th i4WUUa.jpgi4WhvS.jpgi4d5hQ.jpgi4N9df.jpgi4NTKa.jpgiTGIrf.jpg i40i4f.jpg iTLrMg.jpgi40Pne.jpgi40uPv.jpg

เหีย กวง เอี่ยม วีรชนจีนโพ้นทะเล

      นาย เหีย กวง เอี่ยม อดีตนายกสมาคมพาณิชย์จีน แห่งประเทศไทย และอดีตประธานมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ถือกำเนิดที่หมู่บ้านหน่ำโป่ยจิว ตำบลตังลี่ อำเภอเท่งไฮ้ มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2422 นายเหีย กวง เอี่ยม เป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพมั่นคงเด็ดเดี่ยว เมื่ออายุ 17 ปี ได้เดินทางจากบ้านเกิดเมืองนอนเป็นครั้งแรกลงใต้ไปประเทศเวียดนาม จนเมื่ออายุ 23 ปี เห็นว่าอาชีพไม่ค่อยก้าวหน้า จึงได้ตัดสินใจมาเมืองไทย เริ่มชีวิตในประเทศไทยแรกเริ่มด้วยอาชีพชิปปิ้ง แต่ด้วยแรงอุตสาหะวิริยะ และต่อสู้อย่างไม่ท้อถอย ทำให้สามารถสร้างธุรกิจจากหยาดเหงื่อและแรงงาน จนสามารถสะสมเงินทุนจัดซื้อเรือเป็นของตนเอง ประกอบกิจการลำเลียงสินค้าระหว่างกรุงเทพกับเกาะสีชัง ขยายกิจการและตั้งบริษัทขนส่งทางน้ำ โดยซื้อเรือขนส่งสินค้าและเรือกลไฟกว่า 50 ลำ จนกลายเป็นผู้นำการเดินเรือในน่านน้ำไทย ต่อจากนั้นก็ได้ประกอบอุตสาหกรรมโรงสีข้าว 3 โรงคือ กวงเฮงไถ่ กวงซุ่นหลี กวงซุ่นไถ่ และโรงงานต้มกลั่นสุรา โรงงานผลิตน้ำมันเครื่องและธุรกิจอื่นๆ ซึ่งเป็นกิจการที่เจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จ แต่แม้มีฐานะและชื่อเสียงแล้ว ท่านก็ยังไม่ลืมนึกถึงความยากลำบากของผู้ยากไร้ ท่านได้ทุ่มเทกำลังทรัพย์และกำลังกาย ให้กับกิจการกุศล การสาธารณประโยชน์อย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรักชาติ รักแผ่นดิน ถิ่นกำเนิดเป็นที่ยิ่ง ในด้านชีวิตส่วนตัวแล้ว เป็นผู้มัธยัสถ์และมักน้อย รักษาวาจาสัตย์ โอบอ้อมอารี จึงเป็นที่รักใคร่ นับถือของชนทุกชั้น ด้วยปณิธานอันสูงส่งที่นายเหีย กวง เอี่ยม ได้กล่าวไว้ "เมื่อมาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข้าพเจ้าไม่มีทรัพย์สินติดตัวมา เมื่อได้ทรัพย์สินจากสังคม ก็ต้องใช้คืนให้สังคม หากไม่มีสังคมนี้ จะได้ทรัพย์สมบัติจากไหน หากไม่มีประเทศชาติ ไฉนจะมีตัวข้าพเจ้า ผู้ที่สะสมทรัพย์สินไว้ให้ลูกหลาน และทำให้ลูกหลานสบายเกินควร แล้วพวกเขาจะสามารถพัฒนาตัวเองได้เพียงใด ข้าพเจ้าสามารถสร้างตัวด้วยมือเปล่า ลูกๆได้รับการศึกษาอย่างดี อนาคตพวกเขาจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ขึ้นกับความพยายามของพวกเขาเองไม่จำเป็นต้องเก็บทรัพย์สินไว้ให้" นายเหีย กวง เอี่ยม ได้ถูกลอบทำร้าย จนถึงแก่ชีวิตเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2482 รวมอายุได้ 61 ปี นายเหีย กวง เอี่ยม เป็นต้นตระกูล "เอี่ยมสุรีย์" ผู้ก่อตั้งธุรกิจของครอบครัวเอี่ยมสุรีย์ และถือเป็นผู้ซึ่งมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อกลุ่มบริษัทกสิสุรีย์ i4BQBy.jpg   และในวันนั้น คุณกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ ได้มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนผลการเรียนดี ที่โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งโดยท่าน เหีย กวง เอี่ยม ต้นตระกูลเอี่ยมสุรีย์ i4S8zS.jpg i4SEEZ.jpgi4Nz31.jpg